ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

działający poza granicami Kraju

 Polish Scouting Association L'Association de Scoutisme Polonais

Strona Główna Władze Naczelne Kontakt Organizacja Okręgi na Świecie

Organizacja Harcerek

Organizacja Harcerzy Organizacja
Starszego Harcerstw
a
Organizacja
Przyjaciół Harcerstwa

X ZJAZD OGÓLNY - 2012r.
Deklaracja Ideowa

List Przewodniczącej
w Dniu Myśli Braterskiej, 22 lutego 2011 r.
na zakończenie trzy letniego programu obchodów stulecia Harcerstwa.

Jubileuszowy Zlot
Harcerstwa
2010


Arcybiskup Szczepan Wesoły - opiekun i duszpasterz Polonii na świecie - odebrał w środę w Katowicach tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

 

Link do artykułu

 

Link do Życzeń Świątecznych

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 1-go grudnia, 2014r.,w Londynie, w wieku 107 lat, zmarła Harcmistrzyni Elżbieta Andrzejowska.


Cześć Jej Pamięci!

 

 

Życiorys druhny Andrzejowskiej

 

Listy kondolencyjne

 

Link do prezentacji którą przygotowano na 100 lecie

Uroczystości na Monte Cassino - 18 maja 2014

Meldunek do Generała Władysława Andersa

Naczelna Rada Harcerska odbyła się 5-go i 6-go kwietnia 2014r. w Chicago, USA

    

Relikwie Patrona Harcerstwa Polskiego Bł. Ks. Phm Stefana Wincentego Frelichowskiego

Uroczystości Święta Niepodległości Polski i złożenia relikwii błog. Ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego w kościele Św. Andrzeja Boboli w Londynie 10. 11.2013r.

Peregrynacja Relikwii Bł. Stefana Wincentego w Hufcach Kaszuby, Gdynia i Wilno w Wielkiej Brytanii 07.06.2013r.

Prekazanie Relikwii - Okręg Australia

Uroczystości w Sydney, Australia

Uroczystości w Brisbane, Australia

Uroczystości w Melbourne, Australia

Uroczystości we Francji

Uroczystości na Kaszubach, Kanada

Słowo Kapelana  Na  Dzień  Myśli  Braterskiej  w  Roku  2014

Trasa Peregrynacji.  Zachęcamy do brania udziału w powitaniu naszego Patrona w danym miejscu.

List od Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józef Guzdek

Protektorat Prezydenta RP nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami Kraju

Warszawa, 25 maja 2012

Tu znajdziecie najnowsze wiadomości, artykuły i ogłoszenia ze świata polskiego harcerstwa działającego poza granicami Kraju!  

Zachęcamy do ogłądania i zgłaszania swoich wiadomości do redakcji Blogu.    
 

 

ZHP pgK jest organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży mieszkającej poza Polską.  Związek kontynuuje ideały przedwojennego ZHP i działa od ponad 60 lat, skupiając harcerstwo polskie w Australii, Argentynie, Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

 

Nasze Korzenie

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju jest ideową i organizacyjną kontynuacją harcerstwa zapoczątkowanego w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego i Olgę Drahonowską-Małkowską i działającego w Polsce do 1939 roku z potrójną służbą - Bogu, Polsce i bliźnim.

 

W czasie II wojny światowej wśród wojennego wychodźstwa Polaków harcerstwo spontanicznie wznawiało swą działalność we Francji, Anglii, na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Afryce i innych krajach oraz w Polskich Siłach Zbrojnych.  W 1946 roku na Zjeździe w Enghien pod Paryżem, odbytym z udziałem Przewodniczącego ZHP Michała Grażyńskiego, przyjęto powojenną strukturę ZHP działającego poza Polską i obejmującego wszystkie kraje osiedlenia się Polaków.

 

Metoda i Programy

ZHP pgK stosuje sprawdzone metody harcerskie, oparte na metodach skautowych Lorda Baden-Powella i dostosowane do potrzeb młodzieży polskiej poza granicami Kraju. 

 

Zajęcia odbywają się na zbiórkach gromad zuchowych, zastępów i drużyn harcerskich, patroli wędrowniczych dla starszych dziewcząt i chłopców oraz w koedukacyjnych kręgach starszoharcerskich.

 

Metoda polega przede wszystkim na samowychowaniu poprzez zdobywanie stopni i sprawności oraz przez wspólne oddziaływanie i przykład osobisty.  Programy dostosowywane są stale do potrzeb młodzieży.  W ciągu roku odbywają się wycieczki, biwaki, zimowiska, kursy kształceniowe i co najmniej dwutygodniowe obozy letnie oraz kolonie zuchowe.

 

 

 


Archiwum Program Stulecia
 

Witamy na oficjalnej stronie ZHPpgK

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2015