ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

działający poza granicami Kraju

 Polish Scouting Association L'Association de Scoutisme Polonais

Strona Główna Władze Naczelne Kontakt Organizacja Okręgi na Świecie

Organizacja Harcerek

Organizacja Harcerzy Organizacja
Starszego Harcerstw
a
Organizacja
Przyjaciół Harcerstwa

XI ZJAZD OGÓLNY
Sunningdale, WB, 2015
r.

List Przewodniczącej
w Dniu Myśli Braterskiej, 22 lutego 2011 r.
na zakończenie trzy letniego programu obchodów stulecia Harcerstwa.

Jubileuszowy Zlot
Harcerstwa
2010

Pisma Harcerskie
Ognisko

Pisma Harcerskie
Na Tropie

12-go lipca, odbyła się uroczystość 75 lecia "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza" na której były rozdawane nagrody gazety przyznane przez kapitułę którą przewodniczył Pan Premier Longin Komołowski z Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Nasz związek otrzymał nagrodę.

Krzyż Honorowy ZHR “Pro Amico” nadany naszej organizacji.

 

Warszawa 21 luty 2015r

 

Arcybiskup Szczepan Wesoły - opiekun i duszpasterz Polonii na świecie - odebrał w środę w Katowicach tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

 

Link do artykułu

 

Link do Życzeń Świątecznych

 

Uroczystości na Monte Cassino - 18 maja 2014

Meldunek do Generała Władysława Andersa

    

Relikwie Patrona Harcerstwa Polskiego Bł. Ks. Phm Stefana Wincentego Frelichowskiego

Uroczystości Święta Niepodległości Polski i złożenia relikwii błog. Ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego w kościele Św. Andrzeja Boboli w Londynie 10. 11.2013r.

Peregrynacja Relikwii Bł. Stefana Wincentego w Hufcach Kaszuby, Gdynia i Wilno w Wielkiej Brytanii 07.06.2013r.

Prekazanie Relikwii - Okręg Australia

Uroczystości w Sydney, Australia

Uroczystości w Brisbane, Australia

Uroczystości w Melbourne, Australia

Uroczystości we Francji

Uroczystości na Kaszubach, Kanada

Słowo Kapelana  Na  Dzień  Myśli  Braterskiej  w  Roku  2014

Trasa Peregrynacji.  Zachęcamy do brania udziału w powitaniu naszego Patrona w danym miejscu.

List od Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józef Guzdek

Protektorat Prezydenta RP nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami Kraju

Warszawa, 25 maja 2012

Tu znajdziecie najnowsze wiadomości, artykuły i ogłoszenia ze świata polskiego harcerstwa działającego poza granicami Kraju!  

Zachęcamy do ogłądania i zgłaszania swoich wiadomości do redakcji Blogu.    
 

 

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju jest organizacją wychowawczą dla polskiej młodzieży i dzieci żyjących poza Polską m.in. w Australii, Argentynie, Francji, Irlandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonychi Wielkiej Brytanii.

 

Nasze Korzenie

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju z potrójną służbą - Bogu, Polsce i bliźnim.jest ideową i organizacyjną kontynuacją polskiego skautingu zapoczątkowanego w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego i Olgę Drahonowską-Małkowską.

 

W czasie II wojny światowej harcerstwo w Polsce zeszło do Podziemia, a poza Polską rozwijało swą działalność we Francji, Anglii, na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Afryce i innych krajach oraz w Polskich Siłach Zbrojnych.  W 1946 roku na Zjeździe w Enghien pod Paryżem - z udziałem Przewodniczącego ZHP Michała Grażyńskiego - przyjęto powojenną strukturę ZHP działającego poza Polską i obejmującego wszystkie kraje, w których osiedlili się Polacy.

 

Metoda i Programy

ZHP stosuje sprawdzone metody harcerskie, oparte na zasadach skautowych Lorda Baden-Powella, a rozwiniętych w Niepodległej Polsce. Do dziś Związek nieprzerwanie kontynuuje działalność dostosowując swoje programy do potrzeb młodzieży polskiej żyjącej poza Polską. 

Zajęcia odbywają się na zbiórkach gromad zuchowych, zastępów i drużyn harcerskich, patroli wędrowniczych dla starszych dziewcząt i chłopców oraz w koedukacyjnych kręgach starszoharcerskich.

 

Metoda polega na samowychowaniu poprzez zdobywanie stopni i sprawności oraz przez wzajemne oddziaływanie i przykład osobisty. .  W ciągu roku odbywają się wycieczki, biwaki, zimowiska, kursy kształceniowe i obozy letnie oraz kolonie zuchowe.

 

 

 


Archiwum Program Stulecia
 

Witamy na oficjalnej stronie ZHP działającego poza granicami Kraju

Ostatnia aktualizacja: 05.02.2016