Czuwaj!

Związek Harcerstwa Polskiego z potrójną służbą Bogu, Polsce i bliźnim jest organizacją wychowawczą dla polskiej młodzieży i dzieci żyjących lub urodzonych poza Polską.

Nasz Związek jest nieprzerwaną ideową i organizacyjną kontynuacją polskiego skautingu zapoczątkowanego w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego i Olgę Drahonowską-Małkowską.

Pracami całego Związku kieruje Naczelnictwo z siedzibą w Londynie, z Przewodniczącym na czele; w poszczególnych krajach działają Zarządy Okręgów lub Obwodów.   >> Czytaj dalej ...

Gdzie Działamy

Związek Harcerstwa Polskiego
23-31 Beavor Lane
London W6 9AR
England                             

Okręg Argentyna

Okręg Australia
www.zhp.org.au

Okręg Francja
www.aixpolonica.net/harcerstwo.htm

Okręg Irlandia

Okręg Kanada
www.zhpkanada.org

Okręg Stany Zjednoczone
Okreg (okregusa.zhp.org)
Choragiew Harcerek (czuwaj.org)
Choragiew Harcerzy (chusa.zhp.org)

Okręg Wielka Brytania
www.zhpwb.org.uk

Jednostki w Austii

Jednostki w Holandii

Jednostki w Szwecji

MAP

Okręg Stany Zjednoczone

Okreg (okregusa.zhp.org)
Choragiew Harcerek (witryna jest w przebudowie, czuwaj.org.)
Choragiew Harcerzy (chusa.zhp.org)

Poświęcenie nowego Sztandaru Związku, z okacji stetnej rocznicy zjednoczenia harcerstwa polskiego w jeden Związek.

XXII Zjazd Ogólny ZHP
Old Windsor, WB w dniu 2-go lutego 2019r