Czuwaj!

Związek Harcerstwa Polskiego z potrójną służbą Bogu, Polsce i bliźnim jest organizacją wychowawczą dla polskiej młodzieży i dzieci żyjących lub urodzonych poza Polską.

Nasz Związek jest nieprzerwaną ideową i organizacyjną kontynuacją polskiego skautingu zapoczątkowanego w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego i Olgę Drahonowską-Małkowską.

Pracami całego Związku kieruje Naczelnictwo z siedzibą w Londynie, z Przewodniczącym na czele; w poszczególnych krajach działają Zarządy Okręgów lub Obwodów.   >> Czytaj dalej ...

Gdzie Działamy