ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

działający poza granicami Kraju

 Polish Scouting Association L'Association de Scoutisme Polonais

Strona Główna Władze Naczelne Kontakt Organizacja Okręgi na Świecie

Organizacja Harcerek

Organizacja Harcerzy Organizacja
Starszego Harcerstw
a
Organizacja
Przyjaciół Harcerstwa

X ZJAZD OGÓLNY - 2012r.
Deklaracja Ideowa

List Przewodniczącej
w Dniu Myśli Braterskiej, 22 lutego 2011 r.
na zakończenie trzy letniego programu obchodów stulecia Harcerstwa.

Jubileuszowy Zlot
Harcerstwa
2010


Krzyż Honorwy ZHR “Pro Amico” nadany dla ZHP działający poza granicami Kraju.

 

Warszawa 21.II 2015r.

 

Arcybiskup Szczepan Wesoły - opiekun i duszpasterz Polonii na świecie - odebrał w środę w Katowicach tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

 

Link do artykułu

 

Link do Życzeń Świątecznych

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 1-go grudnia, 2014r.,w Londynie, w wieku 107 lat, zmarła Harcmistrzyni Elżbieta Andrzejowska.


Cześć Jej Pamięci!

 

 

Życiorys druhny Andrzejowskiej

 

Listy kondolencyjne

 

Link do prezentacji którą przygotowano na 100 lecie

Uroczystości na Monte Cassino - 18 maja 2014

Meldunek do Generała Władysława Andersa

Naczelna Rada Harcerska odbyła się 5-go i 6-go kwietnia 2014r. w Chicago, USA

    

Relikwie Patrona Harcerstwa Polskiego Bł. Ks. Phm Stefana Wincentego Frelichowskiego

Uroczystości Święta Niepodległości Polski i złożenia relikwii błog. Ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego w kościele Św. Andrzeja Boboli w Londynie 10. 11.2013r.

Peregrynacja Relikwii Bł. Stefana Wincentego w Hufcach Kaszuby, Gdynia i Wilno w Wielkiej Brytanii 07.06.2013r.

Prekazanie Relikwii - Okręg Australia

Uroczystości w Sydney, Australia

Uroczystości w Brisbane, Australia

Uroczystości w Melbourne, Australia

Uroczystości we Francji

Uroczystości na Kaszubach, Kanada

Słowo Kapelana  Na  Dzień  Myśli  Braterskiej  w  Roku  2014

Trasa Peregrynacji.  Zachęcamy do brania udziału w powitaniu naszego Patrona w danym miejscu.

List od Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józef Guzdek

Protektorat Prezydenta RP nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami Kraju

Warszawa, 25 maja 2012

Tu znajdziecie najnowsze wiadomości, artykuły i ogłoszenia ze świata polskiego harcerstwa działającego poza granicami Kraju!  

Zachęcamy do ogłądania i zgłaszania swoich wiadomości do redakcji Blogu.    
 

 

ZHP działający poza granicami Kraju jest organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży mieszkającej poza Polską.  Związek kontynuuje ideały przedwojennego ZHP i działa od ponad 60 lat, skupiając harcerstwo polskie w Australii, Argentynie, Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

 

Nasze Korzenie

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju jest ideową i organizacyjną kontynuacją harcerstwa zapoczątkowanego w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego i Olgę Drahonowską-Małkowską i działającego w Polsce do 1939 roku z potrójną służbą - Bogu, Polsce i bliźnim.

 

W czasie II wojny światowej wśród wojennego wychodźstwa Polaków harcerstwo spontanicznie wznawiało swą działalność we Francji, Anglii, na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Afryce i innych krajach oraz w Polskich Siłach Zbrojnych.  W 1946 roku na Zjeździe w Enghien pod Paryżem, odbytym z udziałem Przewodniczącego ZHP Michała Grażyńskiego, przyjęto powojenną strukturę ZHP działającego poza Polską i obejmującego wszystkie kraje osiedlenia się Polaków.

 

Metoda i Programy

ZHP działający poza granicami Kraju stosuje sprawdzone metody harcerskie, oparte na metodach skautowych Lorda Baden-Powella i dostosowane do potrzeb młodzieży polskiej poza granicami Kraju. 

 

Zajęcia odbywają się na zbiórkach gromad zuchowych, zastępów i drużyn harcerskich, patroli wędrowniczych dla starszych dziewcząt i chłopców oraz w koedukacyjnych kręgach starszoharcerskich.

 

Metoda polega przede wszystkim na samowychowaniu poprzez zdobywanie stopni i sprawności oraz przez wspólne oddziaływanie i przykład osobisty.  Programy dostosowywane są stale do potrzeb młodzieży.  W ciągu roku odbywają się wycieczki, biwaki, zimowiska, kursy kształceniowe i co najmniej dwutygodniowe obozy letnie oraz kolonie zuchowe.

 

 

 


Archiwum Program Stulecia
 

Witamy na oficjalnej stronie ZHP działający poza granicami Kraju

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2015