Hufiec Bałtyk - Londyn

                                                                                                                                    

O nas

 

Hufiec Bałtyk jest najstarszą jednostką w Chorągwi Harcerek w Wielkiej Brytanii – powstał jeszcze w czasie II Wojny Ṡwiatowej w 1943 z inicjatywy Dhny Hm Rzpl Heleny Grażyńskiej. Hufiec obejmuje działalnoṡć harcerek na terenie Londynu. Jesteṡmy jedynym Hufcem w naszej Chorągwi który działa na terenie jednego miasta. Drużyny są rozsiane po 7miu oṡrodkach polskich.

 

About us

 

Hufiec Bałtyk is the oldest Polish Girl Guide Counry Commission in the UK. It began forming during World War II on the initiative of Dhna Hm Rzpl Helena Grażyńska. The County Commission is based in London – it is the only County Commission which covers just one city. The Girl Guide Companies are based in 7 of the Polish communities across London.

 

Kontakt

Marysia Bninska via marys.bninski@talktalk.net

 

 

Drużyny:

 

 

 

Teren

Drużyna i rok powstania

Gromada i rok powstania

Croydon-Crystal Palace

Wisła – 1943

Biedronki – 1960

Islington-Highgate

Warta – 1959

Mazowszanki – 1950

Willesden

Dunajec –1959

Bursztynowe Serduszka – 1957

Ealing

Pilica – 1960

Krasnoludki – 1960

Balham

Kamienna – 1962

Bratki –  1955

Hammersmith-Chiswick

San – 1967

Szarotki – 1962

Putney-Wimbledon

Narew – 1969

Grzybowe Ludki – 1968

 

Zajęcia

Przykłady zajęć w naszym hufcu

Całym Hufcem

Wrzesień – Pielgrzymka do Aylesford na rozpoczęcie roku Harcerskiego

Jesień/wiosna – udział w Chorągwianych kursach kształcenia

Styczeń – Opłatek Funkcyjnych łącznie z Hufcem harcerzy Warszawa

Kwiecień/maj – zbiórka Hufca z okazji święta Hufca – upamiętniając poświęcenie sztandaru Hufca w 1953

Obchody rocznic naszego Hufca – okrągłe lecia od założenia

Referat Zuchowo-skrzatowy

W gromadach – co tygodniowe zbiórki gromady, gry, zabawy, majsterka, teatr samorodny

Opracowanie cyklów sprawnoṡciowych

Wycieczki zuchowe dopasowane do cyklowej sprawności

Zbiórka Referatu zuchowego z okazji święta Św Mikołaja (grudzień)

Gry, zabawy podczas zbiórek Hufca

Kolonia zuchowa – dwa tygodnie w sierpniu

Referat Harcerek

W drużynach – co tygodniowe zbiórki drużyny, wycieczki

Praca dla innych, praca zarobkowa – kolędowanie, robienie i sprzedaż serc kaziukowcyh, palemek

Kursy kształcenia – zastępowych

Zbiórki Drużyny drużynowych

Zimowiska – pod koniec grudnia

Biwaki – wczesną wiosną lub wczesnym latem

Zbiórka Hufca z okazji święta Morza – upamiętniając zaṡlubiny Polski z morzem Bałtyckim (luty) i Dzień Myṡli

Obóz letni na przełomie lipca/sierpnia

Wyjazdy zagraniczne z okazji zlotów światowych, wyprawy zagraniczne hufca

Przygotowania do wyższych stopni młodzieżowych – Samarytanka, Aspirantka

Referat Wędrowniczek

Spotkania drużyny wędrowniczej – kino, wędrówki krajoznawcze, spotkania dyskusyjne, złazy wędrownicze

Udział w uroczystovciach Pamięci zmarłych podczas Wojny – Pomnik Lotników/Pomnik Katyński

Wyjazdy zagraniczne z okazji zlotów światowych, wyprawy zagranicznej hufca

 

 

Historia

 

Początki Hufca Bałtyk sięgają lat wojennych. Latem 1943 hm. Rzpl. Helena Grażyńska podczas kursu drużynowych zakłada pierwszą drużynę harcerek – „Wisła” im. Królowej Jadwigi. Drużyna zaczyna działać na terenie LondynuRównolegle powstaje drużyna korespondencyjna „Rodło” zrzeszająca harcerki rozsiane po różnych szkołach brytyjskich. Dojeżdżały do Londynu w miarę możności a zajęcia harcerskie otrzymywały listownie od Druhny Heleny.

 

Wraz z powstaniem drużyny „Pomorze” i gromady zuchów „Pszczółki” (1944) zawiązał się hufiec, który przyjął nazwę „Bałtyk”. Pierwszą Hufcową była hm. Ewa Gierat.

 

„Bałtyk” się rozrasta 

 

Z czasem powstają nowe drużyny i gromady zasilając wody „Bałtyku”. Z Jantaru – drużyny wędrowniczek – wyłoniło się wiele drużynowych i hufcowych naszego Hufca. Gdy po wojnie Polacy zaczęli osiedlać się na peryferiach Londynu kolejno powstawały drużyny: Warta (1959), Wilia (1959), Dunajec (1959), Pilica (1960), Kamienna (1962), Niemen (1967), San (1967), Narew (1969).

 

Gromady zuchowe też rozrastały się – Krakowianki (1950), Bratki (1955), Bursztynowe Serduszka (1957), Biedronki (1960), Krasnoludki (1960), Szarotki (1962), Jaskółki (1963), Grzybowe Ludki (1969). Były też Sarenki i Niezapominajki.

 

Z życia „Bałtyku”

 

Sztandary

 

Pierwszy sztandar został poświęcony 10go maja 1953r. Z okazji 10-cio lecia Hufca ufundowano własnymi siłami sztandar hufca, który zaprojektowały i wykonały same harcerki. Rodzicami chrzestnymi pierwszego sztandaru byli hm. Elżbieta Andrzejowska i Generał Nikodem Sulik. Po 30-tu latach służby oddałyśmy sztandar na przechowanie do Instytutu Sikorskiego. A w maju 1986r. poświęcono nowy sztandar. Rodzicami chrzestnymi byli hm. Elżbieta Andrzejowska, hm. Ryszard Kaczorowski, Ryszard Dembiński i hm. Dana Bogdanowicz.                                    

 

Harcerenady

 

Odbyły się trzy Harcerenady:

- pierwsza z okazji „dojrzałości” Hufca w 1964r. i zarazem „dojrzałoṡci” Chorągwi,  

- druga z okazji srebrnego jubileuszu w 1968r.

- trzecia w ramach zbierania funduszy na wyjazd harcerek do Kanady na 2gi Światowy Zlot.

Pierwsze dwie Harcerenady były przygotowane przez hm. Danutę Pniewską, a trzecia – wspólnymi siłami instruktorek hufca.

 

Jubileusze Hufca

 

10cio lecie – 1953 – uroczysta zbiórka Hufca z poṡwięceniem Sztandaru Hufca

 

21cio lecie – 1964 – Harcerenada łącznie z innymi Hufcami Chorągwi jako że to wspólny Jubileusz ‘dojrzałoṡci’

 

50cio lecie – Złoty Jubileusz –1993r. – obchodzono jubileusz specjalną zbiórką hufca.

 

60cio lecie – Diamentowy Jubileusz w 2003r. – na specjalnej zbiórce Hufca zebrało się aż 9 byłych hufcowych naszego hufca. Wystawiłyśmy z tej okazji obydwa sztandary – podczas Mszy Świętej w poczcie sztandarowym stały byłe hufcowe. 

 

Udział w życiu Emigracji Niepodległościowej:

 • Udział w centralnych londyńskich akademiach 3-cio majowych i listopadowych.

 • 1966r. – Obchody Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Polsce – uroczystości na Stadionie White City w Londynie.

 • 1970r. – Uroczystoṡci pogrzebowe Generała Władysława Andersa w Katedrze Westminsterskiej.

 • 1976r. – Udział w odsłonięciu Pomnika Katyńskiego – i doroczny udział w uroczystościach pod pomnikiem.

 • Udział we Mszach Świętych za Ojczyznę w latach 80-tych.

 • Udział w ‘Białym Marszu’ po śmierci Jana Pawła II i Mszy żałobnej zorganizowanej przez Polską Misje Katolicką w Anglii i Walii.

 • Bałtyczanki ‘niosły chętną pomoc bliżnim’ zakładając po Stanie Wojennym działającą po dziś dzień organizację charytatywną Medical Aid for Poland Fund.

 • 2007r. – Msza Ṡwięta w intencji Generała Władysława Andersa i Żołnierzy Sił Zbrojnych na Zachodzie w Katedrze Westminster.   

 • 2008r. – udział w obchodach z okazji 90cio lecia Odzyskania Niepodległości – Msza Święta w Katedrze Westminster, pochód i wiec na Trafalgar Square – starsze harcerki pełniły służbę porządkową.

 • 2010r. – udział w obchodach żałobnych po katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem

 

Statystyka hufca

 • Nie sposób obliczyć ile dziewcząt ‘płynęło falami Bałtyku’ przez te ponad 60 lat ale można podać trochę danych z akcji letnich drużyn, gromad czy całego hufca:

 • Obozy harcerskie – odbyło się ponad 160 obozów.

 • Zloty – Zlot 50-cio lecia Harcerstwa w 1960r. i udział w 8-miu zlotach światowych.

 • Udział w Międzynarodowych Jamboree –– Windsor (1957), Portugalia (1964, 1968 i 1973), Anglia (1973).

 • Kolonie zuchowe – odbyło się 67 kolonii zuchowych.

 • Hufcowych miałyśmy 22 – niektóre druhny pełniły tę funkcję kilkakrotnie.

 • Najdłużej działająca gromada zuchowa to „Mazowszanki” (pierwotna nazwa: „Krakowianki”).

 • Najstarsza drużyna harcerek „Wisła” nadal płynie.

Obecnie (2010/11) w Hufcu mamy:

 

Skrzaty – 6

Zuchy – 123

Harcerki – 126

Wędrowniczki – 11

Instruktorki – 26       

 

Razem – 296!

 

Dhna Hm Rzpl Helena Grażyńska
Założycielka drużyny Wisłą i za tem  Hufca Bałtyk

Maj 1953
Poświęcenie pierwszego sztandaru Hufca

1983
Poświęcenie drugiego sztandaru Hufca
2003
Diamentowy Jubileusz – zgromazenie Hufcowych
2008
Wyjeżdzamy na obóz – do Walii
2007
Zbiórka Referatu Harcerek – upamiętnienie wywózki na Syberię
Kominek

Wrócić na stonę Chorągwi Harcerek w Wielkiej Brytanii