Hufiec Mazowsze

M

Metoda harcerska; majsterkowanie

A Akcja; aktywność
Z Zbiórki; zajęcia praktyczne
O Obozy, obrzędy; osobisty przykład; opieka nad starszymi i dziećmi
W Wycieczki i biwaki; wspólne oddziaływanie; wychowanie przykładem; wyrabianie cech charakteru
S Służba Bogu, Polsce i bliźnim
Z Zabawy i ćwiczenia; zuchowe kolonie; zarobkowanie na cele charytatywne
E Edukacja i kursy kształceniowe

 

Poza tym w hufcu ,,Mazowsze” staramy się być twórcze, zdobnicze, koleżeńskie i gościnne. Dowiecie się więcej później!

 

O nas About us

Hufiec ,,Mazowsze” (zuchy, harcerki i wędrowniczki) obejmuje teren środkowej Anglii od roku 1962.  Obecnie mamy jednostki w Birmingham, Coventry, Leicester i Cambridge.  Zuchy i harcerki w Derby i Nottingham (dawne tereny hufca harcerek

,,Wawel”)podlegają pod nasze opiekuńcze skrzydło.

 

Zbiórki drużyn i gromad odbywają się co dwa tygodnie w sobotę po polskiej szkole.  Przeprowadzamy program wychowawczy i rozgrywkowy.  W celu utrzymaniu więzi wśród drużyn i gromad, organizujemy zjazdy hufca z różnych okazji na zmianę w innych miastach, kominki, kursy, wspólne biwaki, obozy i kolonie.

The “Mazowsze” district covers the Midlands, with regular fortnightly meetings for groups from 5 years to 18 years taking place in Birmingham, Coventry, Leicester, Cambridge, Derby and Nottingham.

 

Group meetings usually take place on Saturdays after Polish school and involve a fun-packed programme of activities and team-building games.  Throughout the year, the district comes together for a range of occasions, including day courses, weekend trips and two week summer camps in the UK and abroad.  

 

 

Kontakt - Hufcowa - hm. Danka Bromberg - Jerzy.bromberg@btinternet.com

 

Druzyny i Zajęcia

 


Harcerki i komenda obozu ,,Naprzód Dziewczęta”

Wzorem tarczy Hufca - złote kłosy przenicznych łanów Mazowsza związane węzłem płaskim na błękitnym tle.  Projekt pierwszej hufcowej hufca ,,Mazowsze” Dhny hm. Krysi Bryniarskiej.

 

Birmingham

Gromada Zuchów “Polne Kwiatki”              

Gromada Zuchów “Lecha”  

20DH “Łowiczanki”

 

Cambridge

Gromada Zuchów “Jaskółki”                               

Drużyna Harcerek

 

Coventry

21DH im. Emilii Plater

                                                         

Wolverhampton

24DH im. M.C. Skłodowskiej                              

Gromada Zuchów “Promyki”

 

Leicester

Gromada Zuchów “Szarotki Tatrzańskie”              

 

Nottingham

Drużyna Harcerek "Szare Szeregi"  

 

Derby

Drużyna Harcerek im. Emilii Plater

Gromada Zuchów “Chabry”


Posiłek na obozie

Historia Hufca

Za oficjalną datę powstania hufca harcerek ,,Mazowsze” uważany jest 3 maj 1962r – święto Królowej Korony Polskiej, oraz rocznica Konstytucji 3 maja 1791r.  Data ta ma dla nas harcerek szczególne znaczenie, podkreśla bowiem najistotniejsze cele naszej działalności, a to wychowanie narodowe i religijne dziewczynki polskiego pochodzenia żyjącej w dwukulturach.  Instruktorki wybrały nazwę ,,Mazowsze” ponieważ dzielnica Polski Mazowsze położona jest analogicznie do Midlandu w Anglii.  Dzielnica ta, bogata w swoistą kulturę, pieśni, tańce i cechy ludu Mazowsza miała przybliżyć ziemię ojczystą harcerkom urodzonym na obczyźnie.

 

Do hufca weszły drużyny, zastępy harcerek i gromady zuchowe z Birmingham, Coventry, Leicester, Kidderminster, Wolverhampton, Cambridge, Luton, Redditch i Rugby.  Program zajęć jednostek wypełniał się nie tylko technicznymi wiadomościami z dziedziny harcerskiej i zuchowej potrzebnymi do zdobywania stopni i sprawności, ale równieź kontaktami między jednostkami.  Mijały lata i ciągłość pracy trwała.  Instruktorki zaawansowane wiekiem wycofały się z czynnej słuźby  z młodzieżą, ale dalej utrzymują kontakt z hufcem i nas wspierają.  Wykształciły młode grono instruktorek które dziś zajmują odpowiedzialne funkcje w hufcu.  Wzorując się na ich przykładnej pracy i harcerskiej służbie praca nadal trwa.

Obecnie nasze jednostki są prowadzone przez Druhny wychowane w naszym hufcu od zucha. 

 

Konkurs talentów na Światowym Zlocie

Zastęp harcerek
 

Zuchy i komenda na kolonii

Delegacja przy pomniku Polskich Sił Zbrojnych  


Komentarze

 

Wspomnienia harcerek z obozu:

 

“Spotkało mnie wiele niezapomnianych wrażeń.  Myślę, że ten obóz był bardzo interesujący I pouczający, gdzie nauczyłam się bardzo wiele.  Przyda się nam to napewno w przyszłości.  Uważam że obozy harcerskie są przyjemne I pożyteczne.  Bardzo chciałabym w przyszłym roku znowu pojechać na obóz.”

Alicja Boryń

 

“W sobotę przypadała rocznica Powstania Warszawskiego.  Flaga była spuszczona do połowy masztu i zajęcia przy ognisku miały poważny character.  W grze o Powstaniu brali udział też chłopcy.  Powagę sytuacji podkreśliły nawet kucharki, przygotowując na obiad kaszę i chleb.  Po takim doświadczeniu, następnego dnia byłam bardzo dumna z naszego Narodu, doceniając szeregi harcerek i harcerzy, którzy walczyli w powstaniu.”

Marysia Czepiel

 

“Wiecorem przeżyłam wspaniałą niespodziankę.  Na plaży, przy zachodzie słońca złożyłam Przyrzeczenie Harcerskie, otrzymując swój krzyż.  Z racji na ten malowniczy widok zawsze zapamiętam swój pierwszy, niezapomniany obóz.”

Zosia Ciepałowicz

 

“Podczas podróży do Barmouth widok był wspaniały.  Gdy dojechałyśmy na miejsce, wsiadłyśmy na łódkę, która była trochę mała i nawet sporo bujała.  Póżniej przesiadłyśmy się na lokomotywę w Barmouth, która zabrała nas do Fairbourne, gdzie dalej chodziłyśmy już pieszo.  Wchodziłyśmy pod stromą górę aby dojść do “Blue Lake”, ale tam czekał na nas piękny widok!  Woda tak czysta, że prawie niebieska.  Wyglądała do zdumiewająco.  Podczas całej wędrówki nie zawsze było słonecznie, a nasze wędrówki były raczej pod górę.  I choć podróż ta była trudna, warta jednak wysiłku, z racji na wodospady i piękny krajobraz górski.”

          Aniela Wagstyl

 

Wrócić na stonę Chorągwi Harcerek w Wielkiej Brytanii