Chorągiew Harcerek w Wielkiej Brytanii

 

Początki pracy harcerskiej w Wielkiej Brytanii sięgają 1940 r. kiedy w Perth powstał Naczelny Komitet Harcerski na czas wojny i wśród stacjonujących w Szkocji żołnierzy polskich zaczęto tworzyć kręgi starszoharcerskie. W miarę napływu Polaków z różnych stron świata zaczęto również organizować kolonie dla dzieci i młodzieży. Już pod koniec 1942 roku w Londynie powstał zastęp instruktorek a w rok później Komenda Chorągwi Harcerek w Wielkiej Brytanii. Pierwsza drużyna harcerek "Wisła" zawiązała się na kolonii latem 1943 r. i początkowo była prowadzona drogą korespondencyjną ponieważ jej członkinie uczyły się w różnych szkołach brytyjskich. Następne drużyny powstawały w ośrodkach dla polskich rodzin wojskowych. Na początku lat pięćdziesiątych, rozpoczęła się emigracja do USA, do Kanady, i Australii i wiele instruktorek i instruktorów wyjechało, by tam kontynuować pracę harcerską.  W 1962 r. do hufca „Bałtyk” w Londynie dołączyły cztery nowe hufce obejmujące aktualne skupiska Polaków w Anglii: „Wawel” i „Mazowsze” w Midlandach; „Kaszuby” w północnej Anglii, i „Pomorze” w zachodniej Anglii., które trwają do dziś.   Więcej .
 


 


Skrzaty

Najmłodsze uczestniczki Organizacji to skrzaty skupiające dzieci w wieku lat 4-6.  Dziewczynki w wieku od 6-10 lat są zorganizowane w gromadach zuchowych.  Starsze dziewczęta w wieku 10/11-16 lat są harcerkami pracującymi w drużynach harcerek a dorastające dziewczęta od 15-16 roku życia tworzą zastępy i drużyny wędrowniczek.   

 

Gromadki skrzatów, gromady zuchów, drużyny harcerek i wędrowniczek tworzą Hufce na czele których stoi Hufcowa.  Pracą Hufców kieruje Komendantka Chorągwi.  Poszczególne Chorągwie podlegają bezpośrednio Naczelniczce Harcerek, która stoi na czele całej Organizacji Harcerek.


Harcerki

   


Zuchy


Wędrowniczki

 

Podział terytorialny

Chorągiew Harcerek składa się z 4 hufców:

Hufiec Bałtyk

Hufiec Kaszuby

Hufiec Mazowsze

Hufiec Pomorze

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek