Organizacja Harcerek - ZHP

Chorągwie

Obecnie, jest ponad 3,000 członków Organizacji Harcerek na świecie.  Dalsze informacje o różnych Chorągwiach można uzyskać przez poszczególne strony internetowe, lub przez kontakt z Główną Kwaterą Harcerek.

Naczelniczka Harcerek:  hm. Aleksandra Mankowska
 

Chorągiew Harcerek

Strona Internetowa

Argentyna

 

Australia

www.zhp.org.au

Francja

 

Kanada

www.zhpkanada.ca

Stany Zjednoczone

www.czuwaj.org

Wielka Brytania

www.zhpwb.org.uk

Jednostki harcerskie znajdują się w Szwecji, Irlandii, Holandii i Niemczech. 

 


ZHP Organizacja Harcerek

ROCZNY RAPORT STATYSTYCZNY – 2014

W dniu 01.02.2014, stan Organizacji Harcerek działającej pgK wynosi 3300

W tym:   Instruktorek  485 (hm: 166; phm: 126; pwd: 160; dz harc / dorosłych kobiet: 33)

              Wędrowniczek: 313; Harcerek: 901; Zuchów: 1007 (w tym 171 zuchów chłopców); Skrzatów: 594 (w tym 256 skrzatów chłopców)

 

KRAJ

(CHORĄGIEW / HUFIEC / SZCZEP / SAMODZIELNA JEDNOSTKA)
 

Skrzaty

Zuchy

Harcerki

Wędrowniczki

Instruktorki

 

Ilość gromad

Stan

Ilość gromad

Stan

Ilość

drużyn

Stan

Ilość

drużyn

Stan

pwd

phm

hm

dz harc

RAZEM

ARGENTYNA

4

6

4

10

4

8

1

10

5

7

2

-

48

AUSTRALIA

2

16

5

35

5

29

2

19

14

10

13

5

141

FRANCJA

2

4

4

23

4

11

3

9

6

6

4

-

63

KANADA

14

175

19

208

19

260

12

116

34

26

43

2

864

STANY ZJEDNOCZONE

20

257

30

445

29

277

13

125

82

49

60

8

1303

WIELKA BRYTANIA

14

85

15

241

23

274

3

34

17

26

22

4

703

SZWECJA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

BELGIA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nie ma kontaktu

IRLANDIA

3

51

2

45

1

42

-

-

2

-

-

14

154

GŁÓWNA KWATERA HARCEREK i RADA INSTRUKTOREK

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

22

-

 

23

RAZEM (stan)

 

INSTRUKTORKI

 

JEDNOSTKI

 

 

 

 

59

594

 

 

 

 

79

1007

 

 

 

 

85

901

 

 

 

 

34

313

 

 

160

 

 

126

 

 

166

 

 

33

2815

 

485

 

257

 

 

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek.