AKOLITKA    
 

Sprawność Służby Bogu: Akolitka I   - Wiek: 11-12 lat

Podpis

Klucz *

1.   Regularnie służy do Mszy Świętej.


I D Z N

2.   Zna odpowiedzi i postawy liturgiczne.


I D Z N

3.   Zna główne części Mszy Św.


I D Z N

4.   Zna podstawowe księgi liturgiczne.  


I D Z N

5.   Umie posługiwać się liturgicznymi książkami.


I D Z N

6.   Zna symbolikę barw szat liturgicznych.


I D Z N

7.   Zna nazwy szat .


I D Z N

8.   Wie jak należy przygotować ołtarz polowy do Mszy Św.


I D Z N

9.   Zna okresy roku kościelnego liturgicznego.


I D Z N

 

   I D Z N

Sprawność Służby Bogu: Akolitka II  -  Wiek: od 14 lat    

1.   Regularnie służy do Mszy Świętej i uczęszcza w nabożeństwach: wystawienie Najświętszego Sakramentu, Rezurekcje, Boże Ciało.


I D Z N

2.   Zna odpowiedzi i postawy liturgiczne.


I D Z N

3.   Zna główne części Mszy Św.  


I D Z N

4.   Zna podstawowe księgi liturgiczne.  


I D Z N

5.   Umie posługiwać się liturgicznymi książkami.


I D Z N

6.   Zna symbolikę barw szat liturgicznych.


I D Z N

7.   Zna nazwy szat .


I D Z N

8.   Zna nazwy naczyń liturgicznych i bielizny kielichowej.


I D Z N

9.   Wie jak należy przygotować ołtarz polowy do Mszy Św.


I D Z N

10. Umie przygotować kadzielnicę.


   I D Z N

11. Zna okresy roku kościelnego liturgicznego.


   I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek