ASTRONOMKA II

Poziom II

Sprawność przyrodnicza    

   
 

 Podpis

Klucz *

1.  Orientuje sie w stronach swiata wedlug: słonca, księżyca, gwiazd.   a) Zna zasady sekstantu, b) wie do czego służy i jak się go używa 


I D Z N 

2.  Określi godzinę według: słonca, księżyca, gwiazd


I D Z N

3.   Narusuje i wytłumaczy istnienie pór roku. a) wie co to są plamy na słońcu b) wytłumaczy zjawisko zaćmienia słońca 


I D Z N

4.   Zna i narysuje układ słóneczny podając kolejność, wielkość i odległość planet od słońca. a) zna budowę fizyczną ziemi b) innych planet 


I D Z N

5.  Poda kilka teorii budowy wszechświata oraz nazwiska ich autorów żyjących przed Kopernikiem i jemu współczesnych. 


I D Z N  

6.   Zna życiorys Kopernika i jego dzieła 


I D Z N 

7.   Wskaże i nazwie 10 gwiazdozbiorów i kilka gwiazd pierwszej wielkości. 


I D Z N  

8.   Zaobserwowała (w czasie 3-6 miesięcy) pozorny ruch którejkolwiek z planet pomiędzy gwiazdami. 


I D Z N 

9.   Poda historię współczesną badań księżyca uwzględniając: a) budowę fizyczną, b)wielkość, c) wiek,d) lądowanie rakiety bez człowieka, e) lądowanie rakiety z człowiekiem (nazwisko, narodowość,data), f) ilość wypraw (podając nazwy amerykańskich i rosyjskich rakiet), g) ilość lądowań ludzi na księżycu, h)wyniki(ogólne) przeprowaszonych badań.


I D Z N 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek