Dziennikarka (od 14 lat)

 

 Podpis

Klucz *

1  Opowie jak powstało czasopismo:

a)  Skąd czerpie materiał i jak się go przygotowuje do publikacji /działy pisma, korekta, układ numeru/;

 


I D Z N 

            b)  Poznała prace drukarki, technikę składania, łamania
                 i odbijania numeru.


I D Z N

2.   Przez trzy mięsiące współpracowała z redakcją pisma /w szkole, drużynie itp./. Zrobi korektę artykułu.

 


I D Z N

3.   Przedstawi 3 artykuły własne różnej treści /wstępny, opisowy, sprawozdawczy/ z których jeden został zamieszczony w piśmie drukowanym.


I D Z N

4.   Dobierze odpowiednie do danego artykułu ilustracje, podda tematy fotografce i rysowniczce. Oceni, czy przedstawiona fotografia lub rysunek nadaje się do reprodukcji.


I D Z N  

5.   Ułoży gazetkę ścienną z materiałów pisanych, ilustracji lub wycinków.


I D Z N  

6.   Czytuje gazetkę i czasopismo harcerskie.


I D Z N  
 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek