Kolarka

 

Poziom I

Sprawność polowa, sportowa

   
     

 

Podpis

Klucz *

1.   Odbyła 5 parogodzinnych wycieczek kolarskich.


I D Z N

2.   Jeździ dobrze na rowerze. Zrobi koło o promieniu 2 metrów (2 jardów). Zatrzyma rower na miejscu.


I D Z N

3.   Oczyści rower – rozłóży go oraz naprawi drobne uszkodzenia.


I D Z N R

4.   Opracuje plan wycieczki kolarskiej przy pomocy mapy.


I D Z N

5.   Przytroczy i przewiezie na rowerze bagaż (np. prowiant na obóz).


I D Z N

6.   Zna przepisy jazdy.


I D Z N R

7.   Jeżeli w kraju zamieszkania jest wymagany, zdała egzamin/licencję rowerzysty.


I D Z N R

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek