ŁYŻWIARKA

 

 Podpis

Klucz *

1  Dobrze jeździ na łyżwach wprost i w tył, przebywa w jeździe wprost 2 km w ciągu 7 minut.


I D Z N 

2.   Wykona: łuk w przód i w tył prawą i lewą nogą na zewnątrz i na wewnątrz.


I D Z N

3  Wykona trzy dowolne figury z jazdy figurowej: spirale, motylki, skoki, tańce itp.


I D Z N

4.   Utrzymuje łyżwy w dobrym stanie.


I D Z N

      5.   Zademonstruje pomoc przy upadku, stłuczeniu,
            odmrożeniu i złamaniu. Umie zachować się w wypadku
            załamania się lodu.

I D Z N  

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek