MIŁOŚNICZKA KULTURY ABORYGEŃSKIEJ    
 

Podpis

Klucz *

1.   Zna tradycyjne instrumenty muzyczne używane przez Aborygenów

   

      a) Didgeridoo - instrument cylindryczny


I D Z N

      b) Bullroarers - instrument strunowy


I D Z N

      c) Tapstik - instrument perkusyjny


I D Z N

      d) Pałeczki z różnych gatunków drzew


I D Z N

2.   a) Wie na czym polegają tańce Aborygenów.


I D Z N

      b) Przygotuje jeden taniec i przedstawi go na ognisku


I D Z N

3.   Wie jakie rzeźby wykonywali Aborygeni:

   

      a) Figurki zwierząt i ludzi


    I D Z N

      b) Pale nagrobowe


 I D Z N

      c) Płaskorzeźby na skałach


 I D Z N

      d) Płaskorzeźby na drzewach


I D Z N

      e) Płaskorzeźby na jajkach strusich


I D Z N

4.   Wie na czym najczęściej malowali Aborygeni:

   

      a) Na ciele


I D Z N

      b) W jaskiniach i na skałach


I D Z N

      c) Na korze


I D Z N

      d) Na ziemi


I D Z N

      e) Na przedmiotach codziennego użytku

I D Z N

5.   Zna dwie główne metody tradycyjnego malowania:

   

      a) X-ray zwana rentgenowską


   I D Z N

      b) Punktowa

   I D Z N

6.   Poda przykłady naturalnych farb używanych przez
      Aborygenów

   I D Z N

7.   Przygotuje pomalowaną metodą punktową dowolny przedmiot

   I D Z N

8.   Zapozna się z legendami aborygeńskimi :

   
      a) Przedstawi jedną jako pokaz na ognisku lub kominku

   I D Z N

      b) Opowie jedną wybraną legendę

   I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczeólne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek.