Miłośniczka Architektury II

 

 Podpis

Klucz *

1   Zapozna się z pięcioma stylami architektury np. Klasyczno-Grecki, Cesarsko-Rzymski, Byzantyński, maurytański (moorish), „Romanesque”, Gotycki, Odrodzenia (Renaissance), Barok, Neo-Klasyczny, 19-ty Wiek, „Art Nouveau”, „Art Deco”, „Hi-Tech”, lub Pozanowoczesny (Post-Modernism).
a)
Odnajdzie przykład budynków w mieście zamieszkania, po jednym z pięciu wybranych styli.
b)
Umieści własnoręczny rysunek lub fotografię każdego przykładu w swoim dzienniczku.
c)
 Wytłumaczy jak wybrane budynki różnią się od siebie.


I D Z N 

2.   Opisze każdy budynek z punktu nr. 1, uwzględniając datę budowy, architekta, materiały budowlane, i sposób użycia budynku.
a)
 Napisze co się jej podoba a nie podoba w budynku (wygląd, położenie, styl, obszar, poczucie, swiatło, oddżwięk, więż z okolicą).


I D Z N

3  Zapozna się z życiem i pracą architekta, którego dzieła znajdują się w mieście zamieszkania.
a) Odwiedzi jeden z jego projektów osobiście.
b) Narysuje szkice i opisze budowlę oraz jej wnętrze w dzienniczku.


I D Z N

4.   Zapozna się z zabytkowym kościołem polskim w okolicy lub mieście zamieszkania (jeżeli nie ma polskiej parafii w mieście zamieszkania, wybierze zabytkową świątynie innej narodowości).
a) Określi styl(e) budowli
b) Określi i narysuje w dzienniczku najciekawsze detale zewnętrzne i wnętrza.


I D Z N

      5.   Zaplanuje wycieczkę zawierającą tematykę punktów 1-4.
            Przeprowadzi wycieczkę z rodziną, zastępem, lub
            gośćmi z innego miasta. Opowie o każdym budynku,  
            odpowiadając na pytania wycieczkowiczów.

I D Z N  

6.   Posługując się swoim zrozumieniem styli architektury, wybierze jeden kościół i jeden zamek z Warszawy, Krakowa, lub Częstochowy.
a) Narysuje szkic wybranych budynków w dzienniczku, posługując się fotografiami wakacyjnymi, książkami , lub siecią internetową.
b) Zapisze sposób użycia i styl budynku. Opisze w skrócie historię budynku. Porówna różnice występujące w każdym budynku. Podzieli się tą informacją z zastępem.


I D Z N
      7.   Zapozna się z prawami miejscowości zamieszkania
            które zachęcają do konserwacji energii w budownictwie.

I D Z N  
      8.   Narysuje plan swego pokoju, używając papieru
            wykresowego w skali stosowanej w praktyce (np. w
            Stanach Zjednoczonych używa się skalę 0.5 cala do 1
            stopy; w Kanadzie, Europie i Australii 1 cm do 0.5
            metra).

I D Z N  
      9.  Zaprojektuje ogródek (np. warzywny, ozdobny, Japoński,
           labirynt medytacyjny, złożony) odpowiedni do pustej
           parceli w swojej okolicy, niezużytkowanego gruntu
           szkolnego, lub zaniedbanego ogrodu starszej osoby.
           Opisze położenie i zbuduje model ogródka w skali.

I D Z N  
      10. Zapozna się z architekturą i budownictwem dwóch
            innych państw.
            a)
Zbada czym się one różnią od architektury państwa
            zamieszkania (w jaki sposób klimat, kultura, bogactwa
            naturalne, i styl życia wpływają na budownictwo).

      b) Narysuje szkice demonstrując zasady punktu 9a.


I D Z N  
      11. Narysuje i określi style budowania domów ludów
            pierwotnych kraju swego zamieszkania.

I D Z N  
      12. W grupie omówi jeden budynek który chciałaby
            zaprojektować gdyby była architektem. Omówi kto
            będzie z budynku korzystał, jakie zajęcia w nim będą
            przeprowadzane, oraz udogodnienia dla osób
            niepełnosprawnych.

I D Z N  

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek