PISARKA

   
     

 

Podpis

Klucz *

1.   Zapisuje w dzienniczku pomysły nadające się do opracowania w formie opowiadania.  Napisze opowiadanie liczące przynajmniej 150 słów.  Przeczyta je na zbiórce zastępu.


I D Z N 

2.   Opracuje 4 numery gazetki zastępu/drużyny, uwzględniając wiadomości, opowiadania, sprawozdania ze zbiórek, kalendarzyk imprez, wywiady.  


I D Z N 

3.   Koresponduje z koleżankę, opisując jej przeżycia w drużynie.


I D Z N 

4.   Ułoży wiersz, wyrażając swoje myśli i uczucia.


I D Z N 

5.   Napisze historyjkę lub krótkie przedstawienie dla zastępu.


I D Z N 

6.   Ułoży przedstawienie kukiełkowe, biorąc jako temat legendę lub bajkę ludową.


I D Z N 

7.   Napisze do kroniki lub gazety sprawozdanie z imprezy harcerskiej.


I D Z N 

8.   Dowie się, w jaki sposób manuskrypt staje się książkę.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek