Sprawność Gościności

 

Podpis

Klucz *

1.   Przedyskutuje z zastępem w jaki sposób zyskać nowych przyjaciół i jak utrzymać stare znajomości.


I D Z N 

2.   Zapozna się z zasadami dobrego tonu.


I D Z N 

3.   Wie jak powinien zachować się gość zostający przez noc; a jak gospodyni.


I D Z N 

4.   Potrafi zapoznać swoją drużynową lub nauczycielkę z rodzicami; chłopca z koleżanką; nową harcerkę ze swoim zastępem. Potrafi stworzyć miły nastrój wokół nowowprowadzonej osoby.


I D Z N 

5.   Wie, jak napisać list z podziękowaniem za prezent; kartkę do chorej osoby. Umie poprawnie adresować kopertę.


I D Z N 

6.   Zainscenizuje dobre wychowanie przy telefonie.


I D Z N 

7.   Nakryje do stołu i objaśni, jak należy zachować się w czasie posiłku.


I D Z N 

8.   Wie, jaki prezent odpowiedni będzie dla bliskiej rodziny, a jaki dla osoby, z którą jest w bardziej formalnych stosunkach.


I D Z N 

9.   Urządzi herbatkę dla rodziców lub zastępu.


I D Z N 


Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek