WARTOWNICZKA

 

Podpis

Klucz *

1.   Pełniła na obozie służbę wartowniczą dzienną i nocną. Wykazała swą postawą, że rozumie cel i ważność służby wartowniczej.


I D Z N 

2.   Potrafi zorganizować w razie potreby służbę wartowniczą dla obozu.


I D Z N 

3.   Wie kiedy i dlaczego wystawia się warty honorowe i jak należy zachować się w czasie jej pełnienia.


I D Z N 

4.   Wymieni najważniejsze obiekty w miejscu swego zamieszkania lub okolicy, podlegające warcie ochronnej – np. siedziba głowy państwa, siedziba wojska, zakłady o specjalnej ważności.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek