ZAKRYSTIANKA

 

Podpis

Klucz *

1.   Wie jak prawidłowo wyprać bieliznę kościelną a zwłaszcza kielichową i jak wyczyścić naczynia sakralne.


I D Z N 

2.   a) wyłoży według rubryceli szaty liturgiczne do Mszy Św. oraz do błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.


b) Zna nazwy tych szat.


I D Z N 

3.   a) Umie przygotować ołtarz i paramenty niezbędne do Mszy Św. i błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem /kielich, ampułki, wino, wodę, krzyż i świece, monstrancję, welon, kadzidło, kadzielnica/.
 

b) Zna nazwy naczyń liturgicznych.


I D Z N 

4.   Zna odpowiedzi so Mszy Świ. i błogosławieństwa. Wie jak i kiedy dzwonić.


I D Z N 

5.   Wie jak zachować się w kościele /klękanie, mówienie szeptem/. Wie jak zachować się w czasie szy Mszy Św. /kiedy się stoi, siedzi lub klęczy, w mundurze – kiedy stoi się na baczność.


I D Z N 

6.   Przygotuje maszał i lekcjonarz do Mszy Św. przypisany na dany dzień według rubryceli.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek