ZDOBNICZKA SAKRALNA    
 

Podpis

Klucz *

1.   Zaprojektuje dwa z pośród:   żłobka, Grobu Pańskiego, Ciemnicy (W. czwartek) oraz czterech ołtarzy na Boże Ciało i wraz z grupa wykona.


I D Z N

2.   Wykona sakralna dekoracje w kościele (np. na święto Matki
      Boskiej, Chrystusa Króla, Mszy z okazji święta narodowego lub
      uroczystości harcerskiej).


I D Z N

3.   Dokona z gustem aranżacji kwiatów przy ołtarzu.


I D Z N

4.   Narysuje kilka projektów kapliczek obozowych i jeden wykona.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek