“Cieszymy się, że w nasze szergegi wstępują nie tylko młodzi, ktírych rodziny w ostatnich latach wyjechały z Polski, ale również instruktorki i instruktorzy.

Jesteśmy świadomi, że nowa Polonia różni się od wcześniejszej Emigracji Niepodległościowej doświadczeniem z Polski i moywacją do życiz poza Krajem.

Niemniej jednak, jesteśmy przkonani, że naszym harcerskim obowiązkiem – tak dziś jak i wczoraj – jest wychowywanie dzieci i modziży krajów zamieszkania, świadomych swojego dzidzictwa polskiego i pragnących pomyślnego rozwoju i dobej sławy dla Polski”.