Hm. Robert Rospedzihowski
Przewodniczacy ZHP od 22.XJ.2015

“Cieszymy się, że w nasze szeregi wstępują nie tylko młodzi, których rodziny w ostatnich latach wyjechały z Polski, ale również instruktorki i instruktorzy.

Jesteśmy świadomi, że nowa Polonia różni się od wcześniejszej Emigracji Niepodległościowej doświadczeniem z Polski i motywacją do życia poza Krajem.

Niemniej jednak, jesteśmy przekonani, że naszym harcerskim obowiązkiem – tak dziś jak i wczoraj – jest wychowywanie dzieci i młodzieży krajów zamieszkania, świadomych swojego dziedzictwa polskiego i pragnących pomyślnego rozwoju i dobrej sławy dla Polski”.