Władze Naczelne

Zjazd Ogólny 2019
Władze ZHP wybrane na XII Zjeździe Ogólnym w Beaumont Estate, Old Windsor, WB w dniu 2-go lutego 2019r

 

Naczelnictwo ZHP 
Przewodniczący ZHPhm. Robert Rospędzihowski
Wiceprzewodniczącyhm. Marek Szablewski
Naczelniczka Harcerekhm. Danuta Figiel
Naczelnik Harcerzyhm. Franciszek Pepliński
Naczelny Kierownik Starszego Harcerstwahm. Andrzej Mahut
Przedstawiciel Organizacji Przyjaciół dz.h. Julia Moszumańska
Sekretarz Generalnyhm. Aleksandra Mańkowska
Skarbnik Generalnyhm. Aneta Macheta
Członkowie Naczelnictwa hm. Stanisław Berkieta
hm. Teresa Ciecierska
hm. Michał Nalewajko
hm. Jagoda Kaczorowska
hm. Halina Sandig
Komisja Rewizyjna 
Przewodniczącahm. Barbara Jaśnikowska
hm. Krzysztof Jakubowski
hm. Wacław Mańkowski
hm. Dorota Matuszewska
hm. Jóżef Poniatowski
hm. Zuzanna Sawicka
hm. Tadeusz Stenzel
Naczelny Sąd Harcerski 
Przewodniczącahm. Krystyna Paszkiewicz
hm. Ewa Muniak
hm. Ryszard Owsiany
hm. Alicja Parol
hm. Stanisław Rafalik
hm. Agata Starczyk
hm. Kazimierz Stepan
hm. Beata Szmurlo
hm. Ryszard Weber
Członkowie Rady Naczelnej z wyboru XII Zjazdu Ogólnego
hm. Barbara Chałko
hm. Jan Kaczmarek
hm. Zbigniew Pisański
hm. Tomasz Pogorzelski
hm. Krystyna Reitmeier
hm. Marcin Rewkowski
hm. Marcin Roth
hm. Kinga Rzyska
hm. Teresa Szadkowska-Łakomy
hm. Aleksander Szwagrzak
Członkowie Rady Naczelnej z Urzędu
hm. Andrzej Wojno - Przewodniczący Zarządu Okręgu w Argentynie
hm. Gustaw Dubnicki - Komendant Chorągwi Harcerzy w Argentynie
phm. Alicja Wojno - Komendantka Chorągwi Harcerek w Argentynie
hm. Krzysztof Dutkowski - Przewodniczący Zarządu Okręgu w Australii
phm. Robert Myszkowski - p.o. Komendanta Chorągwi Harcerzy w Australii
hm. Urszula Daniels - Komendantka Chorągwi Harcerek w Australii
hm. Franciszka Aghamalian-Konieczna - Przewodnicząca Zarządu Okręgu we Francji
hm. Magdalena Borucka-Guilhou - Komendantka Chorągwi Harcerek we Francji
pwd. Katarzyna Kawka - Przewodnicząca Zarządu Okręgu w Irlandii
hm. Halina Sandig - Przewodnicząca Zarządu Okręgu w Kanadzie
hm. Michał Sokolski - Komendant Chorągwi Harcerzy w Kanadzie
hm. Monika Karska-Emin - Komendantka Chorągwi Harcerek w Kanadzie
hm. Adam Jańczuk - Przewodniczący Zarządu Okręgu w Stanach Zjednoczonych
hm. Marcin Czabański - Komendant Chorągwi Harcerzy w Stanach Zjednoczonych
hm. Beata Pawlikowska - Komendantka Chorągwi Harcerek w Stanach Zjednoczonych
hm. Anna Gębska - Przewodnicząca Zarządu Okręgu w Wielkiej Brytanii
hm. Jan Minor - Komendant Chorągwi Harcerzy w Wielkiej Brytanii
hm. Maryś Bnińska - Komendantka Chorągwi Harcerek w Wielkiej Brytanii
oraz w/w członkowie Naczelnictwa i Przewodniczące Komisji Rewizyjnej i Sądu