Władze Naczelne

Zjazd Ogólny 2015
Władze ZHP wybrane na XI Zjeździe Ogólnym w Sunningdale, WB w dniu 22 listopada 2015r
Naczelnictwo ZHP 
Przewodniczący ZHPhm. Robert Rospędzihowski
Wiceprzewodniczący hm. Jan Kaczmarek
Naczelniczka Harcerekhm. Aleksandra Mańkowska
Naczelnik Harcerzyhm. Marek Szablewski
Naczelny Kierownik Starszego Harcerstwahm. Andrzej Mahut
Naczelny Kapelanks. Infułat hm. Stanisław Świerczyński
Przedstawiciel Organizacji Przyjaciół dz.h. Julia Moszumańska
Sekretarz Generalnyhm. Anna Świdlicka
Skarbnik Generalnyhm. Stanisław Berkieta
Członkowie Naczelnictwa hm. Danuta Figiel
hm. Jadwiga Kaczorowska
hm. Michał Nalewajko
hm. Krystyna Pogoda
hm. Teresa Szadkowska-Łakomy
Komisja Rewizyjna 
Przewodnicząca hm. Barbara Jaśnikowska
hm. Wojciech Dreweński
hm. Krzysztof Jakubowski
hm. Wacław Mańkowski
hm. Tadeusz Stenzel
hm. Zuzanna Sawicka
hm. Małgorzata Zajączkowska
Naczelny Sąd Harcerski 
Przewodniczącahm. Ewa Muniak
hm. Bogna Maramaros
hm. Ryszard Owsiany
hm. Stanisław Rafalik
hm. Rafał Ryszka
hm. Monika Skowrońska
hm. Michał Sokólski
hm. Ryszard Weber
hm. Monika Węglarz
Członkowie Rady Naczelnej z wyboru XI Zjazdu Ogólnego
hm. Andrzej Borowy
hm. Barbara Chałko
hm. Elżbieta Morgan
hm. Franek Pepliński
hm. Krystyna Reitmeier
hm. Kinga Rzyska
Członkowie Rady Naczelnej z Urzędu
hm. Teresa Ciecierska - Była Przewodnicząca ZHP
hm. Andrzej Wojno - Przewodniczący Zarządu Okręgu w Argentynie
hm. Gustaw Dubnicki - Komendant Chorągwi Harcerzy w Argentynie
hm. Barbara Czajkowska - Komendantka Chorągwi Harcerek w Argentynie
hm. Krzysztof Dutkowski - Przewodniczący Zarządu Okręgu w Australii
phm. Robert Myszkowski - p.o. Komendanta Chorągwi Harcerzy w Australii
hm. Urszula Daniels - Komendantka Chorągwi Harcerek w Australii
hm. Franciszka Aghamalian-Konieczna - Przewodnicząca Zarządu Okręgu we Francji
hm. Magdalena Borucka-Guilhou - Komendantka Chorągwi Harcerek we Francji
hm. Halina Sandig - Przewodnicząca Zarządu Okręgu w Kanadzie
hm. Michał Sokolski - Komendant Chorągwi Harcerzy w Kanadzie
hm. Barbara Wozniak - Komendantka Chorągwi Harcerek w Kanadzie
hm. Adam Jańczuk - Przewodniczący Zarządu Okręgu w Stanach Zjednoczonych
hm. Marcin Czabański - Komendant Chorągwi Harcerzy w Stanach Zjednoczonych
hm. Beata Pawlikowska - Komendantka Chorągwi Harcerek w Stanach Zjednoczonych
hm. Anna Gębska - Przewodnicząca Zarządu Okręgu w Wielkiej Brytanii
hm. Jan Minor - Komendant Chorągwi Harcerzy w Wielkiej Brytanii
hm. Maryś Bnińska - Komendantka Chorągwi Harcerek w Wielkiej Brytanii
oraz w/w członkowie Naczelnictwa i Przewodniczące Komisji Rewizyjnej i Sądu