Światowe Zloty ZHP

Mniej więcej co sześć lat młodzież spotyka się na Światowych Zlotach ZHP organizowanych na różnych kontynentach, aby poznać się, zawrzeć przyjaźnie i zwiedzić kawałek świata.

I Światowy Zlot ZHP 1969

5 sierpnia – 21 sierpnia

Monte Cassino, Włochy

Komendant Zlotu: Ryszard Kaczorowski hm.

Pierwszy Światowy Zlot ZHP działającego poza granicami Kraju odbył się we Włoszech w 1969r w 25tą rocznicę Bitwy pod Monte Cassino.

“Zlot mający uczcić 25 rocznicę zwycięstwa Polskich Sił Zbrojnych w Drugiej Wojnie Światowej będzie sprawdzianem naszej gotowości i techniki harcerskiej.”

II Światowy Zlot ZHP 1976

31 lipca – 14 sierpnia

Kaszuby, Kanada

Komendant Zlotu: Stanisław Orłowski hm.

W 1976r na kanadyjskich Kaszubach odbył się II Światowy Zlot ZHP pod hasłem “Nasze Wczoraj, Dziś i Jutro.”

“Nasza Wartość JUTRO będzie oceniana na podstawie naszego poziomu i dorobku DZISIAJ a nie osiągniemy niczego bez oparcia się o bogactwo i wysiłki wieków WCZORAJSZYCH.”

III Światowy Zlot ZHP 1982

29 lipca – 11 sierpnia

Comblain-la-Tour, Belgia

Komendant Zlotu: Ryszard Kaczorowski hm.

W 1982r. w belgijskiej miejscowości Comblain-la-Tour odbył się III Światowy Zlot ZHP pod hasłem “Służba Polsce”.

“Naszą obecnością na tym zlocie potwierdzamy naszą wierność ideałom harcerskim i wolę służenia Narodowi Polskiemu oraz solidarność w Jego walce o prawdę, wolność i niepodległość.”

IV Światowy Zlot ZHP 1988

14 sierpnia – 28 sierpnia

Rising Sun, Stany Zjednoczone

Komendant Zlotu: Stanisław Kuś hm.

W 1988r, w miejscowości Rising Sun w Stanach Zjednoczonych odbył się IV Światowy Zlot ZHP pod hasłem “Wstań! W słońce idź!” Uczcił pamięć założycieli Harcerstwa Polskiego Andrzeja Małkowskiego i jego małżonki Olgi z Drahonowskich Małkowskiej.

“Przyjedziemy z dalekich stron, z czterech odległych kontynentów, przywieziemy ze sobą obyczaje i zwyczaje krajów, w których przebywamy, ale szybko przekonamy się, że różnic mamy mało, a podobieństw wiele i że rzeczywiście tworzymy jedną wielką rodzinę harcerską.”

V Światowy Zlot ZHP 1994

25 lipca – 7 sierpnia

Clumber Park, Wielka Brytania

Komendant Zlotu: Leonidas Kliszewicz hm.

V Światowy Zlot ZHP w 1994r. odbył się na naszym podwórku, w starych lasach Robin Hood’a w Clumber Park, Anglia. Zlot pod nazwą Dziedzictwo miało hasło “Idź - Czuwaj!”

“Trzeba o dziedzictwo dbać aby się nie stało tylko spuścizną, trzeba mieć wobec dziedzictwa należyty szacunek, trzeba zrozumieć żeby obowiązek wobec dziedzictwa nie stał się obciążeniem. Marszałek Piłsudski powiedział w 1922r w Wilnie:

 “Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości – ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości.”

VI Światowy Zlot ZHP 2000

29 lipca – 13 sierpnia

Acton, Kanada

Komendant Zlotu: Elżbieta Morgan hm.

VI Światowy Zlot ZHP w 2000r. odbył się w Acton, Ontario, Kanada pod hasłem “Z Przyrzeczeniem w Nowe Tysiąclecie”.

Świadomość dziejów harcerstwa od jego początków w 1910 do roku 2000, świadomość dziejów harcerstwa działającego poza granicami Kraju, dziedzictwo i kultura narodu Polskiego były jego założeniem wychowawczym.

Okolicznościowy Zlot ZHP 2004

27 lipca – 7 sierpnia

Okuniew, Polska

Komendant Zlotu: Edmund Kasprzyk hm.

VII Światowy Zlot ZHP w 2006r odbył się w Whiteford, Maryland, Stany Zjednoczone pod nazwą “Skautowym Tropem”.

Zjechaliśmy się razem by dążyć tropem skautów i ich założycieli Robert Baden Powell, Agnes Baden Powell i Olave Baden Powell oraz wzmocnić więź łącząca harcerki i harcerzy na całym świecie... Podczas zlotu będziemy poznawać siebie i szukać odpowiedzi na pytanie, „Czym dla mnie jest harcerstwo?”

VII Światowy Zlot ZHP 2006

29 lipca – 11 sierpnia

Whiteford, Stany Zjednoczone

Komendant Zlotu: Gabriela Backiel hm.

VII Światowy Zlot ZHP w 2006r odbył się w Whiteford, Maryland, Stany Zjednoczone pod nazwą “Skautowym Tropem”.

Zjechaliśmy się razem by dążyć tropem skautów i ich założycieli Robert Baden Powell, Agnes Baden Powell i Olave Baden Powell oraz wzmocnić więź łącząca harcerki i harcerzy na całym świecie... Podczas zlotu będziemy poznawać siebie i szukać odpowiedzi na pytanie, „Czym dla mnie jest harcerstwo?”

.

VIII Światowy Zlot ZHP 2010

24 lipca – 7 sierpnia

Zegrze, Polska

Komendant Zlotu: Teresa Ciecierska hm.

VIII Światowy Zlot ZHP w 2010r odbył się w Zegrzu pod Warszawą w Polsce. Jubileuszowy Zlot z okazji stulecia Harcerstwa odbył się pod nazwą „Twierdza”.

 „Czuwamy, wierni twierdz obrońce...”

Twierdza symbolizuje obronę wartości i wieczne czuwanie, aby ich nie utracić. Harcerstwo zbudowane było na chrześcijańskich wartościach służby Bogu, Polsce i bliźnim i do dziś od tych wartości nie odstępuje

IX Światowy Zlot ZHP 2017

29 lipca – 12 sierpnia

Tamaracouta, Kanada

Komendant Zlotu: Krystyna Reitmeier hm.

Nazwa Zlotu: Szlak Przyszłości

Zlot Harcerek: Nieprzetarte Ścieżki

Zlot Harcerzy: Nasz Świat

Zlot Wędrowniczy: Krąg Ognia