ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO


ORGANIZACJA HARCEREK

 

 


   Chorągwie i Jednostki na świecie

   Kontakt


Harcerska gazetka
internetowa "Sto Lat"


   Nasze Programy

   Pisma Harcerskie

   Historia

   Składnica

  


   Wiadomości Urzędowe

   Nasza Kronika
   

Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski

Patron Harcerstwa

Relikwie Patrona Harcerstwa Bł. Ks. Phm Stefana Wincentego Frelichowskiego
 
Wrócić do
Strony Głównej
ZHP

Skrzaty

 Zuchy

Harcerki

Wędrowniczki

Wystawa Zlotowa

Adastra 2013


Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju na podstawach ponad 90 lat historii, zaczynając od twórcy skautingu Lord Baden-Powell, wspiera wszechstronny rozwój młodzieży w kierunku określonym przez Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju liczy ponad 5,000 członków na 4 kontynentach oraz w 12 krajach, składa się z 6 Chorągwi.  Naczelnictwo wraz z Przewodniczącym znajdują się w Londynie.

Na czele organizacji stoi Przewodniczący oraz organ wykonawczy: Naczelnictwo.  Organizacja składa się z Organizacji Harcerzy i Organizacji Harcerek na czele których stoją Naczelnicy oraz Starsze Harcerstwo z Naczelnym Kierownikiem.  Terenowo Organizacja jest podzielona na Okręgi, każdy Okręg posiada i włada własnym majątkiem w kraju działania oraz ma osobowość prawną.

Codzienna praca jednostek młodzieżowych odbywa się w lokalnych ośrodkach na zbiórkach oraz innych zajęciach prowadzonych zgodnie z metodą i zasadami harcerskimi.  Program kształcenia jest prowadzony na różnych szczeblach.  Jednostki wyjeżdżają na coroczne kolonie zuchowe i obozy harcerskie.

 

CELE ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

ZHP ma na celu:

Wychowanie metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.

Przygotowanie pelnowartościowego czlowieka-obywatela do świadomej, czynnej i ofiarnej służby dla Polski i kraju osiedlenia, opartej na ich umiłowaniu.

Utrzymanie więzi z Narodem Polskim, z którego młodzież pochodzi i pielęgnowanie dorobku kulturalnego Polski.

Witamy na oficjalnej stronie Głównej Kwatery Harcerek

Ostatnia aktualizacja:  19.11.2017