Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju na podstawach ponad 90 lat historii, zaczynając od twórcy skautingu Lord Baden-Powell, wspiera wszechstronny rozwój młodzieży w kierunku określonym przez Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju liczy ponad 5,000 członków na 4 kontynentach oraz w 12 krajach.  Naczelnictwo wraz z Przewodniczącym znajdują się w Londynie.

Na czele organizacji stoi Przewodniczący oraz organ wykonawczy: Naczelnictwo.  Organizacja składa się z Organizacji Harcerzy i Organizacji Harcerek na czele których stoją Naczelnicy oraz Starsze Harcerstwo z Naczelnym Kierownikiem.  Terenowo Organizacja jest podzielona na Okręgi, każdy Okręg posiada i włada własnym majątkiem w kraju działania oraz ma osobowość prawną.

Organizacja Harcerek i Harcerzy dzielą się na Chorągwie (kraje), a Chorągwie na Hufce i Szczepy (rejony). Hufce / Szczepy składają się z gromad skrzatów i zuchów, drużyn lub samodzielnych zastępów harcerek / harcerzy i jednostek wędrowniczk / wędrowników.

Codzienna praca jednostek młodzieżowych odbywa się w lokalnych ośrodkach na zbiórkach oraz innych zajęciach prowadzonych zgodnie z metodą i zasadami harcerskimi.  Program kształcenia jest prowadzony na różnych szczeblach.  Jednostki wyjeżdżają na coroczne kolonie zuchowe i obozy harcerskie.

 

CELE ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

ZHP ma na celu:

Wychowanie metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.

Przygotowanie pelnowartościowego czlowieka-obywatela do świadomej, czynnej i ofiarnej służby dla Polski i kraju osiedlenia, opartej na ich umiłowaniu.

Utrzymanie więzi z Narodem Polskim, z którego młodzież pochodzi i pielęgnowanie dorobku kulturalnego Polski.