Harcerki i Harcerze

Dziewczęta i chłopcy w wieku od 10/11 -15 lat należą do drużyn harcerek i drużyn harcerzy.
Harcerki i harcerze kierują się Prawem Harcerskim i składają Przyrzeczenie po pomyślnym zakończeniu okresu próby. 

Prawo Harcerskie
 1. Harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 2. Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.
 5. Harcerka postępuje po rycersku.
 6. Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerka jest zawsze pogodna.
 9. Harcerka jest oszczędna i ofiarna.
 10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi.
Prawo Harcerskie
 1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. 
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi.
Przyrzeczenie

"Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/poszłusznym Prawu Harcerskiemu".
Przyrzeczenie składać może dziewczynka po zdobyciu stopnia ochotniczki lub chłopiec po zdobyciu stopnia młodzika.

Ukłon i Pozdrowienie

Wspólnym pozdrowieniem harcerskim jest słowo "CZUWAJ!". Harcerki salutują w postawie bacznej, z prawą ręką podniesioną do ramienia, zgięta w łokciu, dłonią zwróconą do przodu i wyprostowanymi trzema palcami. Harcerze salutują w postawie bacznej podnosząc trzy palce do czoła.