Zuchy

 

Dziewczynki i chłopcy w wieku od 7-10/11 lat są zorganizowane w gromady zuchowe.

Co to jest ruch zuchowy?

To jest jedna z gałęzi dla dzieci od 7 do 10/11 lat, prowadzona systemem szóstkowym poprzez zabawę, gry, ćwiczenia, pląsy i śpiew.

Czym jest ruch zuchowy?
 • to wielka zabawa,
 • to zabawa wyrabiająca odwagę i prawdomówność, karność, zaradność, zręczność, bystrość i opanowanie,
 • to zabawa przynosząca dzieciom radość życia i pogodę,
 • to odkrywcza zabawa w "cos" i "kogoś" z otaczającego nas świata,
 • to zabawa siejąca wokół radość i dobro.
Co daje ruch zuchowy?
 • wyrabia dobre cechy charakteru,
 • uczy współżycia i współpracy w zespole,
 • pomaga dziewczynce w rozwoju jej sił fizycznych
 • dąży do podniesienia poziomu kultury duchowej,
 • uczy miłości Boga,
 • dąży do utrzymania polskości przez zapoznanie dzieci z pięknem języka polskiego, tradycji i zwyczajów polskich,
 • uczy umiłowania ludzi, zwierząt i przyrody,
 • rozwija samodzielność i inicjatywę.
Prawo Zuchów
 1. Zuch kocha Boga i Polskę.
 2. Zuch jest dzielny.
 3. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
 4. Zuch stara się być coraz lepszy.
 5. Zuch stara się mówić po polsku.
Oznaka Zuchów

Dla dziewczynek, oznaką zuchów jest słoneczko noszone na berecie. Dla chlopcow to wilczek. Zuch otrzymuje słoneczko i wilczek po zakończeniu okresu próbnego. Uroczyste nadanie oznaki odbywa się podczas specjalnego obrzędu.

Ukłon i Pozdrowienie

Wspólnym pozdrowieniem zuchów jest słowo "CZUJ!", wypowiadane w postawie bacznej. Dziewczynki prawą rękę podnoszą do ramienia, zgiętą w łokciu, dłonią zwróconą do przodu i wyprostowanymi czterema palcami. Chłopcy salutują dwoma palcami do prawego ramienia.

Obietnica Zuchowa

Obietnicę składają zuchy trzy razy, po zdobyciu każdej gwiazdki.

OBIECUJĘ BYĆ DOBRYM ZUCHEM - PIERWSZEJ GWIAZDKI. (lub drugiej gwiazdki) (lub trzeciej gwiazdki)

Obietnicę składają zuchy na specjalnie zorganizowanym kominku, czy specjalnej zbiórce.

Kominki czy zbiórki powinny być specjalne, a samo składanie obietnicy obrzędowe i bardzo uroczyste.