Anna Zawadzka, Gawędy o tych, które przewodziły, Harcerskie biuro Wydawnicze „Horyzonty”, Warszawa, 1994, str. 152-163

„Zuchy – Harcerki w ZHP, 68-70”

Wrócić na stronę "Migawki Historyczne" - "Sto Lat" - Numer 2

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 2