ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

działający poza granicami Kraju
 

ORGANIZACJA HARCEREK

 
Chorągwie i Jednostki na świecie  |  Kontakt   |   Konferencje   |    Nasza Kronika   |    Pisma Harcerskie - Węzełek   |   Wiadomości Urzędowe   |  Składnica

Pisma Harcerskie

WĘZEŁEK – pismo instruktorek – wychodzi już 50-ty rok - zawsze był i jest wolną trybuną na łamach której każda z nas może i powinna swobodnie się wypowiadać. Drukowane w Węzełku wypowiedzi nie zawsze zgadzają się z opinią Redakcji.

Redaguje zespół: Danuta Pniewska (red), Elżbieta Andrzejowska, Barbara Kowalewska, Esia Łakomy, Małgosia Niwczyk, Wanda Sokołowska.

Administracja: hm. Bogna Maramaros - sekretariatgk@zhp.org.uk

Wydawca: Główna Kwatera Harcerek – 23-31 Beavor Lane, London W6 9AR GB
e-mail: wezelek@zhppgk.org

Konto bankowe: Polish Girl Guides Association

PRENUMERATA
Przypominamy, że prenumerata „Węzełka” wynosi obecnie:
Wielka Brytania Ł 10.00
Stany Zjednoczone US $ 20.00
Kanada CAN $ 25.00
Australia Aus $ 25.00
Europa Euro 18.00

Ponieważ opłaty bankowe przy realizacji małych czeków czasem przewyższają ich wartość, prosimy o przesyłki zbiorowe. Można też przesłać banknoty w kopercie, wkładając je do grubszej kartki – jak dotąd dochodzą.

Prenumeratę mozna zamówić przez Główną Kwaterę w Londynie albo:

UWAGA!!! Wysyłając czek, pamiętajcie załączyć kartkę z nazwiskiem i adresem nadawcy i przeznaczeniem czeku np. Opłata za rok xx, Supełek, składka instruktorska.

 

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek.